KONTAKT


  *Przed wypełnieniem formularza kontaktowego zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w zakładce „Polityka prywatności” Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałam/em poinformowana/y, że Administratorem moich danych osobowych jest „PROFI” Staniek Niemiec spółka jawna, ul. Gorzowska 12, 65-127 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000143370, NIP: 9291618642, REGON: 971192654, dane przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, podstawą prawną przetwarzania danych jest moja zgoda, a ponadto realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami strony, dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, przysługuje mi prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.


  DANE KONTAKTOWE

  Adres

  65-120  Zielona GóraAl. Zjednoczenia 118+48 68 3257520

  Urządzenia

  Robert Niemiec +48 601863503Maciej Staniek +48 601595569

  Lampy

  Lampy, części zamienne

  Dominika Fertikowska +48 691500290

  Marta Ryńca +48 607290400

  Kosmetyki, zarządzanie salonem

  Iwona Zawadzka +48 607622955

  Serwis

  Wojtek Szczepaniak +48 609125635

  Magazyn

  Sebastian Brzuskiewicz +48 693958898

  65-127 Zielona Góra ul. Gorzowska 12