WIEDZA

Jak bezpiecznie korzystać z solarium?

Czas opalania w solarium zależy od typu i rodzaju lamp oraz naszego fototypu i stopnia zbrązowienia skóry. Osoby o fototypie I (skóra bardzo jasna i…


Więcej Info

Przeciwwskazania do opalania

Bardzo liczne znamiona barwnikowe, skłonność do przebarwień skóry. Alergia na promieniowanie UV. Nadciśnienie tętnicze, zaburzenia krążenia. Choroby…


Więcej Info

Wymagania sanitarne w solarium

Zakład powinien być przyłączony do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej lub korzystać z własnego ujęcia wody. Do zakładu doprowadza się ciepłą i…


Więcej Info

Prawidłowe postępowanie z odpadami

Odpady komunalne – wszystkie odpady, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt. Odpady niebezpieczne – odpady…


Więcej Info

Dezynfekcja

Dezynfekcja powinna być dokonywana za pomocą środka chemicznego o zakresie działania pozwalającym na wyeliminowanie: bakterii, prątków gruźlicy,…


Więcej Info

Nowa norma europejska – najważniejsze informacje.

Z dniem 01.10.2008 UE zatwierdziła dyrektywę EN 0,3 LVD dotyczącą ograniczenia promieniowania w urządzeniach opalających. Czas wejścia w życie…


Więcej Info

Zakres kontroli Państwowej Inspekcji Handlowej

Czy na urządzeniu opalającym została umieszczona polska wersja językowa ostrzeżenia: „Promieniowanie UV może powodować uszkodzenia oczu i skóry,…


Więcej Info

Stanowisko PZS dotyczące wprowadzenianowej normy 0,3W/m² w Polsce

Polski Związek Solaryjny stoi na stanowisku, iż wprowadzenie w Polsce normy 0,3 W/m², jako normy obowiązującej dla wszystkich urządzeń opalających –…


Więcej Info

Nowa koncepcja opalania

Branża solaryjna w Polsce znalazła się w bardzo trudnym okresie. Po wielu latach ciągłego rozwoju nadszedł czas, w którym zupełnie nie przygotowani…


Więcej Info

Zaprogramuj motywację swojego zespołu sprzedaży!

Dział sprzedaży to siła napędowa każdego przedsiębiorstwa. To właśnie dzięki tej sile przedsiębiorstwo poszerza swoje strefy wpływów, czyli zdobywa…


Więcej Info

Użyteczny punkt widzenia

Zarządzanie stanowi proces, który dokonuje się codziennie na każdym szczeblu organizacji. Każda decyzja, każde działanie i stosowane rozwiązania,…


Więcej Info

Relacje z klientami

Relacje z klientami Zadowoleni klienci to największy kapitał współczesnej firmy. Losy każdej, która funkcjonuje zgodnie z zasadami wolnego rynku,…


Więcej Info

Zarządzanie – jakie być powinno…

Nie tak dawno na naszych łamach powtórzyliśmy znaną tezę, iż sprawne zarządzanie jest kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa. Z pojęciem zarządzania…


Więcej Info

Co to jest witamina D

Odkrycie witaminy D wiąże się ściśle z chorobą zwaną krzywicą. W 1645 Whistler opisał krzywicę, a w 5 lat później Glisson podał jej dokładny obraz…


Więcej Info

Opalaj się mądrze

Zażywaj 15-30-minutowej kąpieli słonecznej wczesnym popołudniem. Dutch Cancer Society (Holenderskie Towarzystwo Rakowe) zaleca codzienną ekspozycję…


Więcej Info

Rola witaminy D

Promieniowanie UVB wytwarza w naszym organizmie witaminę D z cholesterolu gromadzącego się tuż pod skórą i niektórych steroli pochodzenia…


Więcej Info

Lampy hybrydowe – innowacja w opalaniu

Rozwój branży solaryjnej przynosi konsumentom coraz to bardziej innowacyjne rozwiązania w zakresie pielęgnacji urody i poprawy zdrowia. Dzięki…


Więcej Info

WSPIERAMY NASZYCH KLIENTÓW W SPEŁNIANIU SWOICH CELÓW