Z dniem 01.10.2008 UE zatwierdziła dyrektywę EN 0,3 LVD dotyczącą ograniczenia promieniowania w urządzeniach opalających. Czas wejścia w życie dyrektywy wynosił 6 miesięcy (weszła w życie w dniu 01.04.2009). Do kwietnia 2009 roku wszystkie kraje członkowskie UE miały obowiązek przetłumaczyć dyrektywę na obowiązujący w nich język. Rząd Polski tego nie uczynił.

Pierwsza część dyrektywy odnosi się do wprowadzenia w całej UE normy opalania 0,3 W/m². Część druga dyrektywy, mówi o kodowaniu lamp i urządzeń, które ma wejść w życie 3 lata później, czyli w dniu 01.10.2011 roku.

Dyrektywa dotyczy tylko urządzeń nowych. Każdy kraj zobowiązany jest określić termin obowiązywania dyrektywy dla urządzeń używanych. Chociaż w ostatnim czasie pojawiły się także liczne stanowiska, iż wprowadzona dyrektywa  dotyczy także urządzeń używanych. Dzieje się tak za sprawą interpretacji zwrotu „pierwszego wprowadzenia”, który możę być interpretowany jako codzienne otwarcie salonu i pierwsze w danym dniu uruchomienie urządzenia opalającego. Taką właśnie interpretację przyjął rząd czeski.

Dostosowanie urządzeń do nowej normy wygląda następująco:

– dostosowanie techniczne (wymiana lamp, podzespołów, oprogramowania)
– jednorazowy zakup kompletu lamp producenta urządzenia – spełniających normę lub zamienników pochodzących od innego producenta lamp UV
– otrzymanie „paszportu” urządzenia – zawierającego wszystkie dane techniczne, numer seryjny itp.
– otrzymanie certyfikatu przy zakupie w/w lamp i podzespołów.

Wszystkie powyższe czynności wykonać można w firmach będących dystrybutorami nowych urządzeń opalających w Polsce.
Paszport urządzenia  zawiera specjalny kod lamp, jakie wolno stosować w danym urządzeniu. Taki sam kod będzie musiał widnieć na stosowanych lampach. W ten sposób docelowo kontrole PIH i innych  instytucji ograniczą się do sprawdzenia zgodności kodu na lampie z kodem w paszporcie urządzenia.

Specyfikacja kodu:
Podstawa prawna: IEC 61228:2008 obligująca do drukowania na lampach, w widocznym miejscu, kodu zawierającego:

woltaż – wielkość reflektora – właściwości UV lampy

Woltaż: zalecana pojemność dławika, użytego przy określaniu parametrów lamp

Reflektor:

– O – brak reflektora
– B – reflektor > 230°
– N – reflektor < 200°
– R – reflektor 200°≤α≤230°

Właściwości UV lampy jest to stosunek = X / Y, gdzie:

X = Eer [mW/m2] (dla nowej normy < 30) – współczynnik rumienia słonecznego.

Y = jest to współczynnik powstawania niegroźnego raka skóry [nieczerniakowy] (z ang. Non-melanoma skin cancer)

Przykład: 100 – R – 47 / 3,3 – oznacza 100 watową lampę o reflektorze np 210′ i rumieniu efektywnym 0,47 mW/cm^2, która nie spełnia normy.