Dezynfekcja powinna być dokonywana za pomocą środka chemicznego o zakresie działania pozwalającym na wyeliminowanie: bakterii, prątków gruźlicy, wirusów i grzybów. Środek chemiczny musi posiadać kartę charakterystyki nadawaną przez producenta środka.

Dezynfekcji podlegają następujące powierzchnie: sprzęt, wyposażenie i powierzchnie, a którymi klient ma bezpośredni kontakt podczas seansu opalania. Należą do nich: urządzenie opalające (akrylowe pleksy oraz inne miejsca kontaktu ze skóra), podgłówek, okularki ochronne, mata podłogowa.

Bakteriobójcza siła środka dezynfekującego zależy od stężenia roztworu i czasu jego działania. Przed przystąpieniem do dezynfekcji należy upewnić się w jakim roztworze należy przygotować środek. Im wyższe stężenie środka tym krótszy czas dezynfekcji.

Ważne !!! Do wykonania roztworu przeznaczonego do dezynfekcji należy używać wody wskazanej przez producenta preparatu. Roztwór roboczy należy sporządzać codziennie. Najdłuższy okres przechowywania sporządzonego roztworu w zamkniętym pojemniku nie może przekraczać 7 dni, data sporządzenia powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu na pojemniku.

Stężenie rozstawu musi być dostosowane do zagrożenia i możliwości zastosowania wymaganego czasu dezynfekcji. Należy dążyć do stosowania najniższego z koniecznych stężeń roztworu.