1. Zakład powinien być przyłączony do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej lub korzystać z własnego ujęcia wody.
  2. Do zakładu doprowadza się ciepłą i zimną wodę lub instaluje w nim urządzenia służące do jej podgrzewania.
  3. W zakładzie dopuszcza się: podawaniu lub sprzedaż napojów bezalkoholowych, przy zachowaniu warunków zawartych z przepisach o warunkach zdrowotnych żywności
    i żywienia.
  4. Szatnia dla osób zatrudnionych (pomieszczenie socjalne) wyposaża się w szafki, w których przechowuje się oddzielnie odzież własną, roboczą lub ochronną. Każda szafka musi zostać oznakowana w sposób pozwalający określić przechowywany w niej typ odzieży.
  5. Czystą bieliznę (także nowy papier służący do dezynfekcji urządzeń) przechowuje się w przeznaczonej do tego celu szafce także odpowiednio oznakowanej.
  6. Pojemniki na brudną bieliznę lub zużyte środki czystości po napełnieniu niezwłocznie usuwa się poza zakład.
  7. Preparaty kosmetyczne przechowuje się w oryginalnych opakowaniach w sposób chroniący je przed utratą właściwości. W przypadku przechowywania w innym opakowaniu, na opakowaniu umieszcza się etykietę zawierającą: nazwę, producenta, termin przydatności do użycia.
  8. Przedmioty stanowiące wyposażenie zakładu, w szczególności meble, powinny mieć gładką, nie wchłaniającą kurzu i wody powierzchnię, odporną na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków dezynfekujących, czyszczących, myjących.