Zażywaj 15-30-minutowej kąpieli słonecznej wczesnym popołudniem.

Dutch Cancer Society (Holenderskie Towarzystwo Rakowe) zaleca codzienną ekspozycję na promieniowanie słoneczne. Veldhoven (DCS) przedstawia nowe i aktualne zalecenie, mówiące o codziennej ekspozycji głowy i rąk na promieniowanie UV. Ta naukowo uzasadniona rada, stanowi radykalną zmianę w stosunku do prowadzonych przez Holenderskie Towarzystwo Rakowe kampanii „Opalaj się rozumnie”.

Radykalna zmiana zaleceń

Nowe zalecenia oparto na ustaleniach grupy roboczej ‘Signalling Committee Cancer’ (Komitet Sygnalizacyjny ds. Raka), który zajął się weryfikacją, czy dotąd obowiązujące zalecenie (głoszone od 1994 roku) jest obecnie nadal słuszne, biorąc pod uwagę najnowsze badania i publikacje naukowe. Już w roku 1994 przyznano, że kompletne unikanie słońca jest zarówno niewykonalne jak i niepożądane. Dla skóry jest ważne, by była przyzwyczajona do promieniowania ultrafioletowego (UV) ze słońca. Na dodatek, wytwarzanie witaminy D w skórze zachodzi w wyniku ekspozycji na promieniowanie UV. A mimo to, aż dotąd Holendrom zalecano unikać słońca w czasie między południem a godziną trzecią po południu, a także zawsze przed wyjściem na zewnątrz zabezpieczać skórę kremami z filtrami chroniącymi skórę przed promieniowaniem UV.
To zalecenie zmieniło się radykalnie. Obecnie wyraźna deklaracja Holenderskiego Towarzystwa Rakowego mówi, że: „Ludziom w Holandii zaleca się regularną ekspozycję głowy, rąk i przedramion przez 15 do 30 minut wczesnym popołudniem (między południem a godziną 15), aby zachować metabolizm kości, a być może także, aby zapobiec różnym typom raka”.

Witamina D upośledza wzrost komórek rakowych

Przed wygenerowaniem tego nowego zalecenia eksperci i badacze naukowi ze specjalnej grupy roboczej przestudiowali badania dotyczące witaminy D i roli ekspozycji na działanie promieniowania UV. W ostatnim dwudziestoleciu przeprowadza się coraz więcej badań nad skutkami zdrowotnymi witaminy D. Poza jej dobrze znanym znaczeniem dla metabolizmu kości i działania mięśni, stwierdzono, że witamina D odgrywa rolę w wielu procesach cielesnych. Eksperymenty laboratoryjne wykazały, że witamina D może regulować rozrost komórek i upośledzać wzrost komórek rakowych.
Nawet przy tej ważnej zmianie w zaleceniu o rozumnym opalaniu się, przesłanie, by unikać opalenizny pozostaje aktualne: „Ekstensywne opalanie się i to przez długie okresy jest niemądre”. Inteligentne umiarkowanie w eksponowaniu skóry na promieniowanie słoneczne to wyraźnie nowy przekaz kierowany do społeczeństwa.

Sunlight Research Forum

Sunlight Research Forum (Forum Badawcze zajmujące się światłem słonecznym) jest organizacją niedochodową, z siedzibą w Holandii. Celem Forum jest sprawdzanie, gromadzenie i rozpowszechnianie w przejrzysty i przystępny sposób najnowszych badań medycznych i naukowych na temat skutków promieniowania UV na człowieka.