Zarządzanie stanowi proces, który dokonuje się codziennie na każdym szczeblu organizacji. Każda decyzja, każde działanie i stosowane rozwiązania, podlegają prawom zarządzania, które są zbiorem zasad, zachowań i formą realizacji procesu decyzyjnego.

Jego efekty zależą bezpośrednio od osób odpowiadających za zarządzanie w danym przedsiębiorstwie. Pomimo istnienia kanonów zarządzania i motywowania, każdy lider może wykształcić własny sposób, co więcej, ten właśnie sposób może okazać się sposobem najskuteczniejszym.

Co w takim razie powinien zrobić lider, aby osiągnąć sukces razem ze swoim zespołem?

Jakimi zasadami kierować się w tym procesie, wreszcie jaki mieć stosunek do podległych pracowników, aby ci dążyli do realizacji celu jako zespół?

Wyrażanie własnych opinii

Każdy z nas w inny sposób postrzega otaczającą rzeczywistość, każdy z nas może w inny sposób widzieć konkretne zadanie lub problem, dlatego każdy, absolutnie każdy, może znaleźć najlepsze rozwiązanie. Kreatywność to cecha bardzo ceniona wśród pracowników, określana bywa często „burzą mózgu”. Rodzi ona najlepsze pomysły i najlepsze rozwiązania pomimo tego, iż w jej trakcje padnie wiele absurdalnych pomysłów lub wniosków zupełnie nie nadających się do dalszej dyskusji. Rolą lidera jest wysłuchiwanie pomysłów i wykorzystywanie tego potencjału, stworzenie warunków do ich realizacji i dalsza zachęta do zgłaszania nowych. W wielu przedsiębiorstwach wszystkie nowe pomysły są działaniami „ściśle tajnymi”, a pracownicy stawiani bywają przed faktem dokonanym w zakresie ich realizacji, co w bardzo dużym stopniu utrudnia możliwość przystosowania się do wprowadzanych zmian. Pomysł własny bowiem lub pomysł wspólny akceptuje się o wiele łatwiej niż pomysł narzucony. Problemy w tym zakresie wynikają z przekonania lidera, iż wie wszystko najlepiej i tylko jego rozwiązania mogą być najlepsze. Często połączone jest to z wnioskiem – przecież żaden pracownik nie ma pomysłów. Cóż, tak właśnie będzie, jeżeli przedsiębiorstwo nie wykształci świadomego działania kierującego pracowników w kierunku kreatywności. A może ta kreatywność została już przygnieciona przez powyżej wskazany sposób myślenia, połączony z błędnymi, często emocjonalnymi reakcjami na zgłaszane propozycje i proponowane rozwiązania? Pamiętajmy, iż rola lidera to także podejście, które nie zniechęci do zgłaszania nowych pomysłów lub wniosków przez osoby, których pomysł na danym etapie nie został przyjęty.

Trudne decyzje to coś dla Ciebie?

Czy podejmiesz tę decyzję? Bardzo często lider staje przed dylematem o charakterze raczej wydawałoby się moralnym: zwolnić pracownika, który nie realizuje swoich obowiązków, zawala powierzone sprawy i do tego zarabia tyle co lepsi od niego, czy kierując się innymi przesłankami, pozostawić pracownika w pracy?

Zarządzanie to odpowiedzialność za przedsiębiorstwo.

Lider ma być skuteczny w swoim działaniu, rzadziej dobry, czy popularny, za to postrzegany jako osoba posiadająca system zasad i wartości. Pozostawienie w pracy takiego pracownika zdecydowanie obniża morale wśród pozostałych osób i stanowi swego rodzaju przyzwolenie na mierną postawę i popełnianie błędów, bo czym innym może skutkować brak konsekwencji? Skuteczność wymaga promowania działań profesjonalnych i osób, które w ten sposób wykonują swoje obowiązki. Jeżeli pracownik otrzymuje od Ciebie wiedzę, narzędzia i materiały niezbędne w pracy, może liczyć na Twoją opinię oraz pomoc, a pomimo tego pozostaje osobą bierną i popełnia błędy – możesz zrobić tylko jedno! Oczywiście na początku każdej drogi trzeba określić wymagania oraz system nagród za sukcesy i konsekwencji za porażki.

Słowa i czyny tylko w jednej parze

Postępowanie zgodne z przekonaniami powinno stanowić podstawę Twojego systemu wartości – jeśli tak jest, jesteś na dobrej drodze. Lider, który nie kieruje się swoim własnym interesem, postępuje właśnie w ten sposób. Jego decyzje wynikają z systemu wartości, a słowa wynikają z decyzji. Każdy kto mówi jedno, a robi coś innego, nie zdobędzie wiarygodności, zaufania i tak naprawdę nie podejmuje żadnych decyzji, a dostosowuje się jedynie do struktury przedsiębiorstwa, tak aby z niej nie wypaść. Wyrażając opinie na poklask przełożonych, brakiem działania marnuje potencjał firmy i innych zatrudnionych w niej osób.

Ludzie – tak, ale tylko ci potrzebni

Najlepsi fachowcy podsuwają najlepsze pomysły; jeżeli będziesz słuchał i do tego słyszał, z pewnością potwierdzisz ten pogląd. Dlaczego tak się dzieje? Ludzie ci są profesjonalistami i pasjonatami swojej pracy, być może będą Twoimi następcami, zawsze wiedzą, znają najnowsze rozwiązania, posiadają wiedzę teoretyczną, którą sprawdzili w praktyce, często wiedzą to o czym nie masz pojęcia. Zaufaj im, swoje ego pozostaw przed biurem. To właśnie te osoby pomogą zrealizować Twoją misję, osiągnąć cel i końcowy sukces oczywiście całego zespołu, a więc także Twój – najlepszego lidera. Otaczaj się ludźmi, których potrzebujesz i myśl o tym przyjmując pracowników do pracy.

A teraz kilka słów o liderze

Wczoraj nie znaczy dzisiaj, a dzisiaj nie znaczy jutro. Dynamika zmian rynku, na którym działasz, wymaga zmian w myśleniu oraz zmian stosowanych rozwiązań. Jeżeli dziś wdrożyłeś w życie nowy pomysł, możesz być przekonany, że w ciągu jednego miesiąca konkurencja wdroży taki sam lub delikatnie zmodyfikowany. Skuteczny lider doskonale o tym wie i nie poprzestaje na dotychczasowych osiągnięciach, patrzy w przyszłość myśląc o kolejnych działaniach dostosowanych do nowych realiów zmiennego rynku. Takie podejście wymaga jednej z najtrudniejszych rzeczy – przezwyciężenia ludzkiego dążenia do stabilizacji. Liderzy przywiązani do swoich stanowisk i rutyny, w ekstremalnych przypadkach mogą być zagrożeniem dla istnienia firmy, gdyż nie dostrzegą zmieniającego się otoczenia. Zatem przyjmij nową rolę.I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy prowadzisz małą firmę, czy jesteś liderem w dużej korporacji. Artykuł ten jest dla Ciebie, gdyż pokazuje Ci w jakim kierunku rozwijać swoje umiejętności. Przypomni także o tym co już wiesz, ale z czego nie korzystasz w swojej codziennej pracy.