Nie tak dawno na naszych łamach powtórzyliśmy znaną tezę, iż sprawne zarządzanie jest kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa.

Z pojęciem zarządzania niepodzielnie związany jest czynnik ludzki, gdyż to właśnie pracownicy realizują procesy w ramach strategii firmy. Jednym z elementów zarządzania, bo zarządzamy także procesami, które mają miejsce w każdej firmie, jest zarządzanie personelem. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, iż skuteczne zarządzanie personelem to konieczność wypracowania odpowiedniego modelu planowania, motywowania i kontrolowania pracy zespołu. Ale jak skutecznie kierować zespołem w tym modelu?

Jak skutecznie kierować zespołem w nowoczesnej firmie?

Na temat, jak to zrobić, napisano już wiele publikacji, ja natomiast chciałbym przedstawić Państwu te elementy, których stosowanie w opinii autorytetów z dziedziny zarządzania, przybliża do osiągnięcia sukcesu w trudnej materii zarządzania. Zasady te dotyczą nie tylko lidera, ale także członków jego zespołu, jako przyszłych liderów, a w danym momencie silnych ogniw, na których lider może się oprzeć. Dlatego artykuł ten adresujemy tak naprawdę do wszystkich, bez względu na to na jakim obecnie etapie kariery zawodowej się znajdują.
Podstawą jest system wartości.

Osoba o ukształtowanym systemie wartości to osoba dojrzała, o stabilnych cechach charakteru, która żyje i postępuje zgodnie ze swoimi przekonaniami. Stosuje te przekonania bez względu na sytuację oraz rodzaj problemu, który należy rozwiązać. Żaden lider nie stworzy zespołu, jeżeli jego członkowie nie będą akceptowali i stosowali jego zasad, a do tego niezbędne jest zaufanie.

Lider i zespół w procesie realizacji strategii muszą być monolitem. Podstawową cechą systemu wartości jest uczciwość, rozumiana jako podstawa relacji międzyludzkich. Nikt nie zaufa liderowi, który jest nieuczciwy względem innych i samego siebie. Każdy lider musi zdać sobie sprawę, iż jest stale obserwowany przez pracowników, którzy na tej podstawie budują opinię o nim i decydują, czy jego osoba warta jest wysiłku w ekstremalnych sytuacjach.

Wyobrażenie o całości ma znaczenie

I nikt nie twierdzi inaczej. Budowa wizji celu i sposoby realizacji nie mogą zawierać znaków zapytania. Każdy cel musi być wyraźnie określony. Każdy członek zespołu musi wiedzieć, co nim jest i jak go realizować. Lider musi natomiast „ogarnąć” całość, tak aby udzielić odpowiedzi na najważniejsze pytania, dostarczyć niezbędnej wiedzy, aby jego zespół się nie rozpraszał. Jak zatem ogarnąć całość? Pytać, pytać i jeszcze raz pytać. Często spotykamy się z sytuacją, iż do zespołu trafia lider z innej branży. Jeżeli wie czego chce, chce też wiedzieć wszystko o nowym środowisku. „Ogarnięcie” tematu doprowadzi do realizacji celu, gdyż wyeliminuje czynniki negatywne i wynikające z nich zagrożenia. Co więcej, pozwoli na modyfikację i dostosowanie się do zmieniających warunków rynkowych.

Zaangażowanie ponad wszystko

Pełne zaangażowanie to element niezbędny do realizacji celu. Bezczynność, lenistwo, obojętność, udawanie to nic innego jak marnotrawienie czasu i energii. Bądź gotowy do poświęceń, wysiłku i ciężkiej pracy. Tylko taka postawa przybliża do celu. Twoje zaangażowanie jest wzorem dla innych, podnosi morale, buduje wiarę, która pozwoli zespołowi na pokonanie trudności. Przedsiębiorstwo sukcesu to przedsiębiorstwo zwycięzców.

Odporność psychiczna

To jedna z najważniejszych cech, pozwalająca szybko rozwiązywać problemy, rozładowywać napięcia oraz sprawnie kierować w sytuacjach kryzysowych. Odporność psychiczna to wychodzenie naprzeciw trudnościom, które często są nie do uniknięcia. Odporność psychiczna to cecha, którą na szczęście możemy nabyć przez doświadczenie, wiedzę, stawianie sobie małych celów i stopniowe podnoszenie poprzeczki. Wraz ze wzrostem stawki, o którą gramy, rośnie nasza pewność końcowego sukcesu. Z czasem osiągamy stan, w którym żyjemy według takiego cyklu i wtedy wszystko staje się łatwiejsze. Co należy zrobić? Utrzymać napięcie, które wzmaga koncentrację i nie rezygnować z wykonania zadania nawet jeżeli piętrzą się przeciwności. Pracuj nad sobą kreując dążenie do celu w każdej sytuacji.

Pokorny czy dumny?

Lider jest dumny, gdy jego zespół osiąga sukces. Zespół lidera jest dumny z osiągniętego sukcesu, ale lider musi być także dumny ze swojego zespołu, gdyż sukces jest dziełem całej grupy. Duma z zespołu to przejaw pokory, która buduje zaangażowanie na przyszłość. Największy błąd lidera to puszczenie w niepamięć pracy zespołu przy zbieraniu laurów za sukces. Duma to siła napędowa wynikająca z siły charakteru, która nie musi zaprzeczać pokorze będącej wyrazem zasług i dokonań innych osób. Pokora czy duma – zdecydujcie sami!

Twoje zasady Twoją wizytówką

Żelazne i sprawiedliwe zasady bez względu na okoliczności, pomogą zdobyć autorytet i przekonanie współpracowników. Stosując zawsze te same zasady, budujesz wiarygodność swojej osoby. Zasady służą do rozwiązywania problemów, nie podlegają modyfikacjom i wybiórczemu stosowaniu. Mów to, co myślisz, a zasady o których mówisz stosuj w praktyce, pomimo nacisków.

Duch zespołu

Stworzenie silnego zespołu to zadanie trudne, ale bardzo opłacalne. Silny zespół osiągnie cel bez względu na przeszkody.

Wspólne cele budują energię i motywują. Każdy jest inny, każdy inaczej widzi problem, każdy może go rozwiązać, ale musi chcieć o tym powiedzieć! I wreszcie współodpowiedzialność, jakże trudna do uzyskania w wielu przedsiębiorstwach. Współodpowiedzialność za porażkę oraz prawo wspólnego podziału sukcesu, wynika bezpośrednio z połączenia różnych osobowości w zespole, każdy jest w czymś dobry, każdy wie, że w danej dziedzinie może polegać na członku zespołu.

Nauka i trening

Poziom przekazu musi być dostosowany do najwolniejszych osób w zespole. Strategia, wizja i cele muszą być jasne dla wszystkich. Zadbaj, aby każdy zrozumiał. Przekazując polecenia, rozpocznij od wyjaśnienia powodów, które stanowią podstawę wprowadzania rozwiązań, tak aby każdy dowiedział się jaki jest ich cel. Dopiero później powiedz jak polecenie wykonać i dlaczego właśnie tak.

Ludzie muszą wierzyć w siebie

Nawet najzdolniejszy zespół pracowników bez wiary w siebie i własne zdolności, nie osiągnie sukcesu.

Twoja pewność siebie pomoże innym uwierzyć w siebie. Przeanalizuj z zespołem maksymalną ilość negatywnych czynników, które mogą zaszkodzić osiągnięciu wyznaczonego celu, będą pewniejsi i uwierzą, że są gotowi na każdą ewentualność. Bez ćwiczeń brakuje umiejętności, bez umiejętności brakuje wiary w siebie, bez wiary w siebie nie ma sukcesu.

Powyższe wskazówki działają w praktyce bez względu na to, czym obecnie się zajmujesz, ale pod jednym warunkiem – muszą być konsekwentnie realizowane, tak samo jak niezbędne jest konsekwentne dążenie do celu. Każda osoba powinna zacząć od siebie i przeanalizować swoją postawę i nastawienie, gdyż naprawdę małym zmianom w tej postawie mogą towarzyszyć wielkie i pozytywne zmiany w życiu zawodowym.