Użyteczny punkt widzenia

Zarządzanie stanowi proces, który dokonuje się codziennie na każdym szczeblu organizacji. Każda decyzja, każde działanie i stosowane rozwiązania, podlegają prawom zarządzania, które są zbiorem zasad, zachowań i formą realizacji procesu decyzyjnego.

Jego efekty zależą bezpośrednio od osób odpowiadających za zarządzanie w danym przedsiębiorstwie. Pomimo istnienia kanonów zarządzania i motywowania, każdy lider może wykształcić własny sposób, co więcej, ten właśnie sposób może okazać się sposobem najskuteczniejszym.

Co w takim razie powinien zrobić lider, aby osiągnąć sukces razem ze swoim zespołem?

Jakimi zasadami kierować się w tym procesie, wreszcie jaki mieć stosunek do podległych pracowników, aby ci dążyli do realizacji celu jako zespół?

Wyrażanie własnych opinii

Każdy z nas w inny sposób postrzega otaczającą rzeczywistość, każdy z nas może w inny sposób widzieć konkretne zadanie lub problem, dlatego każdy, absolutnie każdy, może znaleźć najlepsze rozwiązanie. Kreatywność to cecha bardzo ceniona wśród pracowników, określana bywa często „burzą mózgu”. Rodzi ona najlepsze pomysły i najlepsze rozwiązania pomimo tego, iż w jej trakcje padnie wiele absurdalnych pomysłów lub wniosków zupełnie nie nadających się do dalszej dyskusji. Rolą lidera jest wysłuchiwanie pomysłów i wykorzystywanie tego potencjału, stworzenie warunków do ich realizacji i dalsza zachęta do zgłaszania nowych. W wielu przedsiębiorstwach wszystkie nowe pomysły są działaniami „ściśle tajnymi”, a pracownicy stawiani bywają przed faktem dokonanym w zakresie ich realizacji, co w bardzo dużym stopniu utrudnia możliwość przystosowania się do wprowadzanych zmian. Pomysł własny bowiem lub pomysł wspólny akceptuje się o wiele łatwiej niż pomysł narzucony. Problemy w tym zakresie wynikają z przekonania lidera, iż wie wszystko najlepiej i tylko jego rozwiązania mogą być najlepsze. Często połączone jest to z wnioskiem – przecież żaden pracownik nie ma pomysłów. Cóż, tak właśnie będzie, jeżeli przedsiębiorstwo nie wykształci świadomego działania kierującego pracowników w kierunku kreatywności. A może ta kreatywność została już przygnieciona przez powyżej wskazany sposób myślenia, połączony z błędnymi, często emocjonalnymi reakcjami na zgłaszane propozycje i proponowane rozwiązania? Pamiętajmy, iż rola lidera to także podejście, które nie zniechęci do zgłaszania nowych pomysłów lub wniosków przez osoby, których pomysł na danym etapie nie został przyjęty.

Trudne decyzje to coś dla Ciebie?

Czy podejmiesz tę decyzję? Bardzo często lider staje przed dylematem o charakterze raczej wydawałoby się moralnym: zwolnić pracownika, który nie realizuje swoich obowiązków, zawala powierzone sprawy i do tego zarabia tyle co lepsi od niego, czy kierując się innymi przesłankami, pozostawić pracownika w pracy?

Zarządzanie to odpowiedzialność za przedsiębiorstwo.

Lider ma być skuteczny w swoim działaniu, rzadziej dobry, czy popularny, za to postrzegany jako osoba posiadająca system zasad i wartości. Pozostawienie w pracy takiego pracownika zdecydowanie obniża morale wśród pozostałych osób i stanowi swego rodzaju przyzwolenie na mierną postawę i popełnianie błędów, bo czym innym może skutkować brak konsekwencji? Skuteczność wymaga promowania działań profesjonalnych i osób, które w ten sposób wykonują swoje obowiązki. Jeżeli pracownik otrzymuje od Ciebie wiedzę, narzędzia i materiały niezbędne w pracy, może liczyć na Twoją opinię oraz pomoc, a pomimo tego pozostaje osobą bierną i popełnia błędy – możesz zrobić tylko jedno! Oczywiście na początku każdej drogi trzeba określić wymagania oraz system nagród za sukcesy i konsekwencji za porażki.

Słowa i czyny tylko w jednej parze

Postępowanie zgodne z przekonaniami powinno stanowić podstawę Twojego systemu wartości – jeśli tak jest, jesteś na dobrej drodze. Lider, który nie kieruje się swoim własnym interesem, postępuje właśnie w ten sposób. Jego decyzje wynikają z systemu wartości, a słowa wynikają z decyzji. Każdy kto mówi jedno, a robi coś innego, nie zdobędzie wiarygodności, zaufania i tak naprawdę nie podejmuje żadnych decyzji, a dostosowuje się jedynie do struktury przedsiębiorstwa, tak aby z niej nie wypaść. Wyrażając opinie na poklask przełożonych, brakiem działania marnuje potencjał firmy i innych zatrudnionych w niej osób.

Ludzie – tak, ale tylko ci potrzebni

Najlepsi fachowcy podsuwają najlepsze pomysły; jeżeli będziesz słuchał i do tego słyszał, z pewnością potwierdzisz ten pogląd. Dlaczego tak się dzieje? Ludzie ci są profesjonalistami i pasjonatami swojej pracy, być może będą Twoimi następcami, zawsze wiedzą, znają najnowsze rozwiązania, posiadają wiedzę teoretyczną, którą sprawdzili w praktyce, często wiedzą to o czym nie masz pojęcia. Zaufaj im, swoje ego pozostaw przed biurem. To właśnie te osoby pomogą zrealizować Twoją misję, osiągnąć cel i końcowy sukces oczywiście całego zespołu, a więc także Twój – najlepszego lidera. Otaczaj się ludźmi, których potrzebujesz i myśl o tym przyjmując pracowników do pracy.

A teraz kilka słów o liderze

Wczoraj nie znaczy dzisiaj, a dzisiaj nie znaczy jutro. Dynamika zmian rynku, na którym działasz, wymaga zmian w myśleniu oraz zmian stosowanych rozwiązań. Jeżeli dziś wdrożyłeś w życie nowy pomysł, możesz być przekonany, że w ciągu jednego miesiąca konkurencja wdroży taki sam lub delikatnie zmodyfikowany. Skuteczny lider doskonale o tym wie i nie poprzestaje na dotychczasowych osiągnięciach, patrzy w przyszłość myśląc o kolejnych działaniach dostosowanych do nowych realiów zmiennego rynku. Takie podejście wymaga jednej z najtrudniejszych rzeczy – przezwyciężenia ludzkiego dążenia do stabilizacji. Liderzy przywiązani do swoich stanowisk i rutyny, w ekstremalnych przypadkach mogą być zagrożeniem dla istnienia firmy, gdyż nie dostrzegą zmieniającego się otoczenia. Zatem przyjmij nową rolę.I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy prowadzisz małą firmę, czy jesteś liderem w dużej korporacji. Artykuł ten jest dla Ciebie, gdyż pokazuje Ci w jakim kierunku rozwijać swoje umiejętności. Przypomni także o tym co już wiesz, ale z czego nie korzystasz w swojej codziennej pracy.


Relacje z klientami

Relacje z klientami

Zadowoleni klienci to największy kapitał współczesnej firmy. Losy każdej, która funkcjonuje zgodnie z zasadami wolnego rynku, zależą właśnie od jej klientów. Ich brak oznacza brak szans na przetrwanie firmy. Dlatego szefowie nawet największych światowych korporacji nie przechodzą obojętnie nad tym, co myślą klienci, badają ich zadowolenie i reagują na zamiany preferencji zakupowych.
Największe korporacje potrafią same kreować potrzeby klientów, a następnie sprzedawać im pro-dukty, które te potrzeby zaspokajają. W szeroko rozumianej branży solaryjnej oraz branży wellness działa kilka tysięcy wyspecjalizowanych podmiotów, które świadczą bardzo szczególne usługi polegające na pielęgnacji ciała. Jak powinna działać nowoczesna firma w dobie tak ogromnej konkurencji? Oto pytanie, na które warto znaleźć odpowiedź. Podstawę rozważań na temat zadowolenia klientów powinna stanowić analiza bieżących z nimi relacji oraz określenie słabych i mocnych stron wzajemnych kontaktów. Taką właśnie wstępną analizę możemy przeprowadzić bez skomplikowanych środków. Szczególnie pomocna będzie chociażby wnikliwa obserwacja zachowań, nie zaszkodzi także przygotowanie na przykład ankiety z pytaniami o zado-wolenie z usług, czystość czy dostępność oferty. Jeżeli w krótkim czasie dojdziemy do wniosku, że ze stu świeżo pozyskanych klientów tylko dziesięciu powróci, aby ponownie skorzystać z naszych usług, oznacza to, że coś jest nie tak i czeka nas naprawdę ciężka praca. Przede wszystkim należy dokonać szczegółowej analizy wszystkich odcinków relacji z klientami, począwszy od reklamy, poprzez sposób kontaktu z firmą, poziom obsługi przez pracowników, jakość usług, jakość produktów i wyposażenia, a na sposobie realizacji zamówień kończąc. Zadowolenie lub niechęć mogą powstać na każdym odcinku kontaktu klienta z firmą. Wszystkie te momenty należy traktować jako proces mający na celu wzrost zadowolenia klientów. Pamiętajmy, że nawet najlepsza reklama zachęcająca do pierwszego zakupu, nie spowoduje jego zadowolenia, gdy pracownik dokonujący sprzedaży np. telefonicznej, będzie osobą nie-kompetentną lub po prostu niemiłą.

Pamiętajmy, że o wiele tańsze jest utrzymywanie już posiadanej grupy klientów, niż zdobywanie zupełnie nowych.

Prawdą jest też, iż klient niezadowolony poinformuje o swoich problemach z firmą znacznie więcej osób ze swojego otoczenia, niż klient, który będzie zadowolony.Tak naprawdę, to przez cały czas firmy pracują na dobrą opinię u swoich klientów, potem na lepszą, później na jeszcze lepszą. Jest to proces ciągły, który na coraz wyższym poziomie wymaga coraz lepszych rozwiązań, większej wiedzy, specjalnych umiejętności oraz zaawansowanych narzędzi marketingowych.

A co możemy zrobić już dziś? Zadbaj o public relations swojej firmy. PR to część komunikacji marketingowej firmy, która stanowi o jej wizerunku w oczach klientów. Czym dokładnie jest PR? Na to pytanie odpowiadają znani autorzy:E. Bernays: „Public relations jest próbą skonstruowania publicznego wsparcia dla działania, przypadku, ruchu lub instytucji, poprzez informację, perswazję i dostosowania się.”S. Black: „Public relations to sztuka i nauka osiągania harmonii z otoczeniem poprzez wzajemne porozumienie oparte na prawdziwej i pełnej informacji.”K. Wojcik: „PR jest świadomym, celowym, planowym, systematycznym i długo planowym oddziaływaniem organizacji, władz, zrzeszeń na publiczność, zwaną otoczeniem, skierowanym na ukształtowanie z nią specyficznej jakości stosunków i układów przy użyciu komunikowania i pielęgnowania kontaktów jako jedynej, klasycznej metody, i podporządkowanie tych wpływów rygorom etycznym.”Popraw komunikację ze swoimi pracownikami. Kluczowi pracownicy firmy to te osoby, które odpowiadają za wprowadzanie w życie firmy przyjętych wizji, koncepcji i rozwiązań oraz pracownicy działów obsługi klienta oraz sprzedaży. Dlatego zarządzający firmą powinni stale komunikować swoją wizję, koncepcję oraz podkreślać rolę właśnie tych pracowników w celu osiągnięcia rzeczywistych celów marketingowych. Praktycznie na każdym szczeblu organizacji występują pracownicy odpowiedzialni za relacje ze światem zewnętrznym, którzy powinni realizować marketingową wizję przedsiębiorstwa. W dziale sprzedaży będą nimi pracownicy sprzedaży, konsultanci ds. obsługi klientów, w dziale reklamacji – osoby bezpośrednio przyjmujące reklamacje, w dziale zaopatrzenia – pracownicy dokonujący zamówień towarów, w magazynie osoby wydające towar klientom. Wpływ tych osób na postrzeganie firmy przez klientów jest bardzo duży.Zbliż się do swoich klientów. To nic innego jak tworzenie bazy danych klientów, w której za-pisywane są wszystkie najważniejsze i istotne informacje dotyczące współpracy, oczekiwań, uzyskanych wiadomości o naszych produktach czy usługach. Bazy danych stały się bardzo popularnym narzędziem wykorzystywanym w relacjach z klientami, gdyż gromadzone informacje pozwalają na szybkie i sprawne zaspokojenie potrzeb klientów, co z kolei przekłada się na długookresową współpracę i korzyści finansowe dla firmy. Jeżeli jesteś osobą zarządzającą firmą, tak samo szybko powinieneś zareagować na uwagę klienta dotyczą-cą produktu, jak i na informację dotyczącą nieprawidłowego sposobu jego obsługi przez jednego z pracowników.

Bliska relacja z klientem ma swoje zalety.

Do najważniejszych należy możliwość szyb-kiego reaowania na zmiany rynku, wprowadzanie zmian na podstawie autentycznych informacji, rozwijanie palety produktów lub usług, zwiększenie sprzedaży i zysków. Te same relacje mają także i wady, gdyż natura człowieka to bardzo delikatna materia. Realizując proces bliskiej obecności klienta pamiętajmy, iż przy okazji możemy naruszyć jego prywatność. Ponadto chcąc uzyskać od klienta coraz więcej prywatnych i wartościowych opinii, trzeba mu zaoferować coś w zamian, a to może powodować wzrost kosztów.
W tej części cyklu artykułów poświęconych relacjom z klientami, przyjrzymy się bliżej zagadnieniu budowy relacji o charakterze indywidualnym, określanych mianem marketingu indywidualnego.
Marketing indywidualny polega na tworzeniu indywidualnych relacji z klientami firmy.
Dla tworzenia i utrzymywania tych relacji niezbędne jest posiadanie i odpowiednie wykorzystywanie informacji dotyczących poszczególnych klientów.
W konsekwencji informacje te stanowią podstawę do zaplanowania i podjęcia działań sprzedażowych zgodnych z indywidualnymi potrzebami konkretnego klienta.Marketing indywidualny stanowi relacje o charakterze dwustronnym, polegające na ciągłej komunikacji oraz przepływie informacji pomiędzy klientem a przedsiębiorstwem. W ramach tych relacji przekazujemy klientowi informacje o produktach, specjalnej ofercie, a także o jakości samej obsługi. Z drugiej strony otrzymujemy informacje o jego potrzebach dotyczących produktów, preferencjach zakupowych, zadowoleniu z naszych usług, często także informacje prywatne. Wszystkie informacje możemy wykorzystać na potrzeby budowania przyszłych relacji, wzrostu poziomu lojalność klientów oraz wzrostu sprzedaży.

Skuteczność relacji indywidualnych

Skuteczny marketing indywidualny rozpoczyna się od zbierania informacji ogólnych pozwalających na dokonanie podziału klientów na poszczególne grupy. Z czasem pojawiają się informacje coraz bardziej szczegółowe i tym samym coraz ważniejsze z punktu widzenia budowania relacji, gdyż za ich pomocą możemy skutecznie tworzyć relacje o charakterze indywidualnym. Wiedza dotycząca klientów to najcenniejsze informacje, które możemy wykorzystać dla osiągnięcia poprawy jakości obsługi, wzmocnienia relacji, maksymalizację zysków, zwiększenia współczynnika utrzymania klientów, wzrostu skuteczności działań marketingowych. Podstawą działań w ramach marketingu bezpośredniego, tak jak w większości działań marketingowych, jest baza zawierająca informacje o klientach. Za zbieranie, przygotowanie i opracowanie tych informacji odpowiadają pracownicy posiadający bezpośredni kontakt z klientami. Dlatego właśnie warto uświadomić sobie, iż pozyskiwanie danych musi stanowić element wszystkich akcji sprzedażowych, marketingowych, czy akcji mających na celu poprawę jakości obsługi klientów. Z punktu widzenia skutecznej sprzedaży, niezbędne są następujące dane dotyczące klientów: nazwy, adresy, dane kontaktowe, historia zakupów, zainteresowania, preferencje. Zbieranie i przetwarzanie informacji to proces ciągły, który odbywa się na każdym etapie kontaktu klienta z przedsiębiorstwem.
Najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane systemy wymiany informacji z klientami funkcjonują oczywiście w Internecie. Są nimi prawdziwie aktywne strony internetowe, które umożliwiają klientom firm udział w ich tworzeniu, udział w licznych ankietach, możliwość logowania w celu pobierania informacji i składania zamówień, śledzenia historii zakupów oraz płatności, umieszczanie linków do własnych domen, czy wreszcie możliwość wpłynięcia na wygląd zamawianego produktu. Stwarza to klientom możliwość decydowania o częstotliwości kontaktów z firmą oraz kontroli nad przekazywanymi informacjami.

Co w zamian za informacje?

Obecnie klienci doskonale zdają sobie sprawę, iż dotyczące ich informacje są towarem bardzo poszukiwanym, dlatego bardzo często w zamian za ich podanie oczekują wymiernych korzyści.
Przetworzenie otrzymanych danych umożliwia indywidualne podejście do klienta.Pozwala to na stworzenie systemu wynagradzania klienta za przekazane informacje i realizowane zakupy. System nagród może wyglądać następująco: nagrody specjalne dla najważniejszej i najwęższej grupy klientów, która realizuje największą sprzedaż, nagrody o charakterze motywacyjnym – dla każdego klienta, który dokonuje określonego zamówienia oraz nagrody i oferty specjalne dla klientów tzw. „uśpionych”.Pamiętajmy, iż specjalne programy sprzedażowe i marketingowe są skuteczne wtedy, gdy trafiają do konkretnych pod względem potrzeb i preferencji odbiorców. Jeżeli dokonamy dokładnej segmentacji klientów na podstawie posiadanych, szczegółowych informacji, z pewnością nasza komunikacja będzie bardziej precyzyjna, co przełoży się na wzrost skuteczności prowadzonej akcji marketingowej lub sprzedażowej.


Zarządzanie – jakie być powinno...

Nie tak dawno na naszych łamach powtórzyliśmy znaną tezę, iż sprawne zarządzanie jest kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa.

Z pojęciem zarządzania niepodzielnie związany jest czynnik ludzki, gdyż to właśnie pracownicy realizują procesy w ramach strategii firmy. Jednym z elementów zarządzania, bo zarządzamy także procesami, które mają miejsce w każdej firmie, jest zarządzanie personelem. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, iż skuteczne zarządzanie personelem to konieczność wypracowania odpowiedniego modelu planowania, motywowania i kontrolowania pracy zespołu. Ale jak skutecznie kierować zespołem w tym modelu?

Jak skutecznie kierować zespołem w nowoczesnej firmie?

Na temat, jak to zrobić, napisano już wiele publikacji, ja natomiast chciałbym przedstawić Państwu te elementy, których stosowanie w opinii autorytetów z dziedziny zarządzania, przybliża do osiągnięcia sukcesu w trudnej materii zarządzania. Zasady te dotyczą nie tylko lidera, ale także członków jego zespołu, jako przyszłych liderów, a w danym momencie silnych ogniw, na których lider może się oprzeć. Dlatego artykuł ten adresujemy tak naprawdę do wszystkich, bez względu na to na jakim obecnie etapie kariery zawodowej się znajdują.
Podstawą jest system wartości.

Osoba o ukształtowanym systemie wartości to osoba dojrzała, o stabilnych cechach charakteru, która żyje i postępuje zgodnie ze swoimi przekonaniami. Stosuje te przekonania bez względu na sytuację oraz rodzaj problemu, który należy rozwiązać. Żaden lider nie stworzy zespołu, jeżeli jego członkowie nie będą akceptowali i stosowali jego zasad, a do tego niezbędne jest zaufanie.

Lider i zespół w procesie realizacji strategii muszą być monolitem. Podstawową cechą systemu wartości jest uczciwość, rozumiana jako podstawa relacji międzyludzkich. Nikt nie zaufa liderowi, który jest nieuczciwy względem innych i samego siebie. Każdy lider musi zdać sobie sprawę, iż jest stale obserwowany przez pracowników, którzy na tej podstawie budują opinię o nim i decydują, czy jego osoba warta jest wysiłku w ekstremalnych sytuacjach.

Wyobrażenie o całości ma znaczenie

I nikt nie twierdzi inaczej. Budowa wizji celu i sposoby realizacji nie mogą zawierać znaków zapytania. Każdy cel musi być wyraźnie określony. Każdy członek zespołu musi wiedzieć, co nim jest i jak go realizować. Lider musi natomiast „ogarnąć” całość, tak aby udzielić odpowiedzi na najważniejsze pytania, dostarczyć niezbędnej wiedzy, aby jego zespół się nie rozpraszał. Jak zatem ogarnąć całość? Pytać, pytać i jeszcze raz pytać. Często spotykamy się z sytuacją, iż do zespołu trafia lider z innej branży. Jeżeli wie czego chce, chce też wiedzieć wszystko o nowym środowisku. „Ogarnięcie” tematu doprowadzi do realizacji celu, gdyż wyeliminuje czynniki negatywne i wynikające z nich zagrożenia. Co więcej, pozwoli na modyfikację i dostosowanie się do zmieniających warunków rynkowych.

Zaangażowanie ponad wszystko

Pełne zaangażowanie to element niezbędny do realizacji celu. Bezczynność, lenistwo, obojętność, udawanie to nic innego jak marnotrawienie czasu i energii. Bądź gotowy do poświęceń, wysiłku i ciężkiej pracy. Tylko taka postawa przybliża do celu. Twoje zaangażowanie jest wzorem dla innych, podnosi morale, buduje wiarę, która pozwoli zespołowi na pokonanie trudności. Przedsiębiorstwo sukcesu to przedsiębiorstwo zwycięzców.

Odporność psychiczna

To jedna z najważniejszych cech, pozwalająca szybko rozwiązywać problemy, rozładowywać napięcia oraz sprawnie kierować w sytuacjach kryzysowych. Odporność psychiczna to wychodzenie naprzeciw trudnościom, które często są nie do uniknięcia. Odporność psychiczna to cecha, którą na szczęście możemy nabyć przez doświadczenie, wiedzę, stawianie sobie małych celów i stopniowe podnoszenie poprzeczki. Wraz ze wzrostem stawki, o którą gramy, rośnie nasza pewność końcowego sukcesu. Z czasem osiągamy stan, w którym żyjemy według takiego cyklu i wtedy wszystko staje się łatwiejsze. Co należy zrobić? Utrzymać napięcie, które wzmaga koncentrację i nie rezygnować z wykonania zadania nawet jeżeli piętrzą się przeciwności. Pracuj nad sobą kreując dążenie do celu w każdej sytuacji.

Pokorny czy dumny?

Lider jest dumny, gdy jego zespół osiąga sukces. Zespół lidera jest dumny z osiągniętego sukcesu, ale lider musi być także dumny ze swojego zespołu, gdyż sukces jest dziełem całej grupy. Duma z zespołu to przejaw pokory, która buduje zaangażowanie na przyszłość. Największy błąd lidera to puszczenie w niepamięć pracy zespołu przy zbieraniu laurów za sukces. Duma to siła napędowa wynikająca z siły charakteru, która nie musi zaprzeczać pokorze będącej wyrazem zasług i dokonań innych osób. Pokora czy duma – zdecydujcie sami!

Twoje zasady Twoją wizytówką

Żelazne i sprawiedliwe zasady bez względu na okoliczności, pomogą zdobyć autorytet i przekonanie współpracowników. Stosując zawsze te same zasady, budujesz wiarygodność swojej osoby. Zasady służą do rozwiązywania problemów, nie podlegają modyfikacjom i wybiórczemu stosowaniu. Mów to, co myślisz, a zasady o których mówisz stosuj w praktyce, pomimo nacisków.

Duch zespołu

Stworzenie silnego zespołu to zadanie trudne, ale bardzo opłacalne. Silny zespół osiągnie cel bez względu na przeszkody.

Wspólne cele budują energię i motywują. Każdy jest inny, każdy inaczej widzi problem, każdy może go rozwiązać, ale musi chcieć o tym powiedzieć! I wreszcie współodpowiedzialność, jakże trudna do uzyskania w wielu przedsiębiorstwach. Współodpowiedzialność za porażkę oraz prawo wspólnego podziału sukcesu, wynika bezpośrednio z połączenia różnych osobowości w zespole, każdy jest w czymś dobry, każdy wie, że w danej dziedzinie może polegać na członku zespołu.

Nauka i trening

Poziom przekazu musi być dostosowany do najwolniejszych osób w zespole. Strategia, wizja i cele muszą być jasne dla wszystkich. Zadbaj, aby każdy zrozumiał. Przekazując polecenia, rozpocznij od wyjaśnienia powodów, które stanowią podstawę wprowadzania rozwiązań, tak aby każdy dowiedział się jaki jest ich cel. Dopiero później powiedz jak polecenie wykonać i dlaczego właśnie tak.

Ludzie muszą wierzyć w siebie

Nawet najzdolniejszy zespół pracowników bez wiary w siebie i własne zdolności, nie osiągnie sukcesu.

Twoja pewność siebie pomoże innym uwierzyć w siebie. Przeanalizuj z zespołem maksymalną ilość negatywnych czynników, które mogą zaszkodzić osiągnięciu wyznaczonego celu, będą pewniejsi i uwierzą, że są gotowi na każdą ewentualność. Bez ćwiczeń brakuje umiejętności, bez umiejętności brakuje wiary w siebie, bez wiary w siebie nie ma sukcesu.

Powyższe wskazówki działają w praktyce bez względu na to, czym obecnie się zajmujesz, ale pod jednym warunkiem – muszą być konsekwentnie realizowane, tak samo jak niezbędne jest konsekwentne dążenie do celu. Każda osoba powinna zacząć od siebie i przeanalizować swoją postawę i nastawienie, gdyż naprawdę małym zmianom w tej postawie mogą towarzyszyć wielkie i pozytywne zmiany w życiu zawodowym.


Co to jest witamina D

Odkrycie witaminy D wiąże się ściśle z chorobą zwaną krzywicą. W 1645 Whistler opisał krzywicę, a w 5 lat później Glisson podał jej dokładny obraz kliniczny. 
W XVIII wieku tran został dość powszechnie uznany jako lek przeciw krzywicy. Pierwsi stosowali go rybacy i chłopi mieszkający w pasie nadmorskim. W 1890 Palm na podstawie badań nad częstotliwością występowania krzywicy w różnych krajach świata wykazał, że istnieje duża zależność między zapadalnością na tę chorobę, 
a intensywnością nasłonecznienia. Powiązanie roli światła i żywienia w etiologii krzywicy nastąpiło dopiero w 1924, kiedy to Hess i Weinstock oraz Steenbock dowiedli, że naświetlanie niektórych produktów promieniami ultrafioletowymi nadaje im właściwości przeciwkrzywicze. W 1927 Windaus i Hess dowiedli, że to ergosterol zamienia się na witaminę D. W 1931 Angew a rok później Windaus wyodrębnili w wyniku naświetlania ergosterolu czystą krystaliczną witaminę D2. W sześć lat później otrzymano witaminę D3 przez naświetlanie 7-dehydrosterolu. Następnie wyjaśniono, że naturalna witamina powstaje w skórze człowieka pod wpływem promieniowania słonecznego. Witamina D obejmuje witaminę D1 (kalcyferol), D2 (ergokalcyferol) oraz D3 (cholekalcyferol). Wtamina D1 znajduje się w tranie, D2 jest wytwarzana w roślinach wystawionych na działanie promieni ultrafioletowych, natomiast witamina D3 powstaje w skórze ludzi i zwierząt i jako jedną z niewielu witamin organizm może wyprodukować sam pod wpływem promieni słonecznych, które przemieniają zawarty w skórze człowieka 7-dehydrocholesterol (tzw. prowitamina D3) przemienia się w cholekalcyferol. Witamina D pełni istotną funkcję w regulowaniu przemiany wapnia i fosforu oraz tworzeniu kości. Witamina ta wzmaga wchłanianie wapnia i fosforu z jelit, a także hamuje ilość wapnia wydalanego z organizmu. Jest także niezbędna do optymalnego formowania układu szkieletowego, pośrednio wpływa korzystnie na system nerwowy i na skurcze mięśni w tym serca. Odpowiednia ilość wapnia umożliwia sprawne przewodzenie impulsów nerwowych. Witamina D zapobiega 
i łagodzi stany zapalne skóry, reguluje wydzielanie insuliny, a tym samym wpływa na odpowiedni poziom cukru w organizmie. Korzystnie wpływa na słuch, gdyż decyduje o dobrym stanie kostek ucha wewnętrznego. Oddziałuje na komórki szpiku kostnego produkujące komórki obronne (monocyty).

Zawartość w 100 [g]lub [ml] produktu [µg]
Tran (2 łyżeczki) 242
Śledź 25
Makrela 24
Łosoś 12
Sardynki w oleju 9
Tuńczyk 6
Mleko (1 filiżanka) 3
Mąka pełnoziarnista 3
Jajko (1 żółtko) 1
Wątroba 1

Źródło:  http://witaminy.eu.interia.pl/witamina_d.html


Opalaj się mądrze

Zażywaj 15-30-minutowej kąpieli słonecznej wczesnym popołudniem.

Dutch Cancer Society (Holenderskie Towarzystwo Rakowe) zaleca codzienną ekspozycję na promieniowanie słoneczne. Veldhoven (DCS) przedstawia nowe i aktualne zalecenie, mówiące o codziennej ekspozycji głowy i rąk na promieniowanie UV. Ta naukowo uzasadniona rada, stanowi radykalną zmianę w stosunku do prowadzonych przez Holenderskie Towarzystwo Rakowe kampanii „Opalaj się rozumnie”.

Radykalna zmiana zaleceń

Nowe zalecenia oparto na ustaleniach grupy roboczej ‘Signalling Committee Cancer’ (Komitet Sygnalizacyjny ds. Raka), który zajął się weryfikacją, czy dotąd obowiązujące zalecenie (głoszone od 1994 roku) jest obecnie nadal słuszne, biorąc pod uwagę najnowsze badania i publikacje naukowe. Już w roku 1994 przyznano, że kompletne unikanie słońca jest zarówno niewykonalne jak i niepożądane. Dla skóry jest ważne, by była przyzwyczajona do promieniowania ultrafioletowego (UV) ze słońca. Na dodatek, wytwarzanie witaminy D w skórze zachodzi w wyniku ekspozycji na promieniowanie UV. A mimo to, aż dotąd Holendrom zalecano unikać słońca w czasie między południem a godziną trzecią po południu, a także zawsze przed wyjściem na zewnątrz zabezpieczać skórę kremami z filtrami chroniącymi skórę przed promieniowaniem UV.
To zalecenie zmieniło się radykalnie. Obecnie wyraźna deklaracja Holenderskiego Towarzystwa Rakowego mówi, że: „Ludziom w Holandii zaleca się regularną ekspozycję głowy, rąk i przedramion przez 15 do 30 minut wczesnym popołudniem (między południem a godziną 15), aby zachować metabolizm kości, a być może także, aby zapobiec różnym typom raka”.

Witamina D upośledza wzrost komórek rakowych

Przed wygenerowaniem tego nowego zalecenia eksperci i badacze naukowi ze specjalnej grupy roboczej przestudiowali badania dotyczące witaminy D i roli ekspozycji na działanie promieniowania UV. W ostatnim dwudziestoleciu przeprowadza się coraz więcej badań nad skutkami zdrowotnymi witaminy D. Poza jej dobrze znanym znaczeniem dla metabolizmu kości i działania mięśni, stwierdzono, że witamina D odgrywa rolę w wielu procesach cielesnych. Eksperymenty laboratoryjne wykazały, że witamina D może regulować rozrost komórek i upośledzać wzrost komórek rakowych.
Nawet przy tej ważnej zmianie w zaleceniu o rozumnym opalaniu się, przesłanie, by unikać opalenizny pozostaje aktualne: „Ekstensywne opalanie się i to przez długie okresy jest niemądre”. Inteligentne umiarkowanie w eksponowaniu skóry na promieniowanie słoneczne to wyraźnie nowy przekaz kierowany do społeczeństwa.

Sunlight Research Forum

Sunlight Research Forum (Forum Badawcze zajmujące się światłem słonecznym) jest organizacją niedochodową, z siedzibą w Holandii. Celem Forum jest sprawdzanie, gromadzenie i rozpowszechnianie w przejrzysty i przystępny sposób najnowszych badań medycznych i naukowych na temat skutków promieniowania UV na człowieka.


Rola witaminy D

Promieniowanie UVB wytwarza w naszym organizmie witaminę D z cholesterolu gromadzącego się tuż pod skórą i niektórych steroli pochodzenia roślinnego. Zużywa więc część naszego cholesterolu. A zatem jeśli chcesz obniżyć jego poziom po prostu wyjdź na słońce!

Witamina D jest niezbędna do właściwego przyswajania wapnia. Niedobór witaminy D najgroźniejszy jest u dzieci (grozi krzywicą) i kobiet w okresie menopauzy (zwiększa ryzyko osteoporozy)
Witamina D pobudza do działania tzw. komórki żerne, czyli te, które twój układ odpornościowy wysyła do walki z chorobotwórczymi zarazkami. Uruchamia także w organizmie produkcję substancji niszczących wirusy.
Pod wpływem promieni słonecznych zmniejsza się produkcja melatoniy, hormonu wytwarzanego przez szyszynkę. Dostosowuje on twoją aktywność do rytmu dzień - noc, czuwanie - sen. Im więcej światła słonecznego, tym niższy poziom melatoniny i większa aktywność za dnia, a zatem mniej problemów z wieczornym zasypianiem.

Witamina D zmniejsza ryzyko :
- problemów z trzustką
- zachorowania na raka prostaty
- zachorowania na kara piersi
- problemów z sercem
- zachorowania na cukrzycę, sklerozę,
- zachorowania na osteoporozę
- wysokiego ciśnienia
- zachorowania na grypę
- zachorowania na depresję

Niedobór witaminy:
- u niemowląt - krzywica dziecięca (rachitis infantilis),
- u dzieci starszych i młodzieży - krzywica późna (rachitis tarda),
- u starszych: zaburzenia struktury kości - osteomalacja i zrzeszotnienie kości,
- krótkowzroczność,
- stany poirytowania, dolegliwości

Ciekawostki o witaminie:

Witamina D powstaje w skórze człowieka w wyniku działania słonecznych promieni ultrafioletowych. Z pożywieniem przyjmuje się głównie jej formę wstępną (prowitaminę), która w kolejnym etapie przetwarzana jest w wątrobie, nerkach i skórze na właściwą witaminę D

Ludzie starsi są szczególnie narażeni są na powstanie niedoborów witaminy D.

W związku z wiekiem maleje bowiem zdolność skóry do produkowania tej witaminy pod wpływem światła słonecznego. Winna temu jest również dużo niższa aktywność fizyczna osób starszych.
Witamina D jest rozpuszczalna w tłuszczach, ułatwia to jej magazynowanie w organizmie, dlatego też zbyt duże dawki mogą powodować hiperwitaminozę,

Uważa się, że już dziesięć minut słonecznej kąpieli codziennie w czasie letnich miesięcy zapewnia odpowiednią dawkę tej witaminy na cały rok. Jednak należy brać pod uwagę indywidualne zapotrzebowania, np. to, że dzieci potrzebują więcej witaminy niż dorośli, a ponadto - że wraz z wiekiem zmniejsza się zdolność organizmu do wytwarzania tej witaminy pod wpływem promieni ultrafioletowych. Również osoby znajdujące się w zanieczyszczonym środowisku mają mniejsze szanse na odpowiednią ilość witaminy D w organizmie.

Źródło: http://witaminy.eu.interia.pl/witamina_d.htm

Rola witaminy D

Wydaje się, że o witaminach wiemy wszystko a ich rola jest nam doskonale znana. Tymczasem okazuje się, witamina D jest w stanie opóźnić starzenie umysłu.
Dostarczanie dużych ilości "witaminy słońca" może sprawić, że na starość będziesz bardziej bystry, to wyniki ostatnich badań, które udowadniają, że witamina D pomaga starszym osobom zachować sprawność umysłową. Według badaczy Davida Lee i jego kolegów z uniwersytetu w Manchesterze osoby nie dostarczające witaminy powinny brać suplementy by ich umysł funkcjonował dobrze niezależnie od wieku. Witamina D wytwarzana jest w organizmie człowieka kiedy skóra wystawiona jest na światło słoneczne, znajduje się też w niektórych produktach takich jak tłuste ryby. Ma ona wpływ na zdrowie kości ponieważ pozwala lepiej wchłaniać wapń. Witamina D może chronić przed rakiem, chorobami serca i gruźlicą.
By sprawdzić wpływ witaminy D na sprawność umysłową Lee wraz z grupą naukowców porównali wyniki testów poznawczych 3000 europejczyków w wieku pomiędzy 49 a 70 rokiem życia. Osoby o niskim poziomie witaminy D wypadały w testach gorzej. W badaniu uwzględniono ich wykształcenie, stan zdrowia, poziom aktywności oraz wyniki testów sprawnościowych. I ciągle widać było wpływ witaminy D na rezultat testów.


Lampy hybrydowe – innowacja w opalaniu

Rozwój branży solaryjnej przynosi konsumentom coraz to bardziej innowacyjne rozwiązania w zakresie pielęgnacji urody i poprawy zdrowia. Dzięki technologicznemu postępowi, producentom udało się opracować lampę o poszerzonej polichromatyczności światła o dodatkowy zakres fal światła czerwonego (550 nm – 780 nm), które w połączeniu ze światłem opalającym UV (280nm – 400nm) daje nam lampę hybrydową.

Przykładowe spektrum promieniowania lampy z serii HybridRed:

Zawarte w lampie hybrydowej światło czerwone charakteryzuje się dużą zdolnością penetracji wgłąb skóry właściwej, pełniąc funkcję wspomagania absorbcji światła UV, tym samym poprawiając jakość i kolor opalenizny.

Tak w przybliżeniu prezentuje się przenikanie wybranych zakresów światła do skóry:

Jedna z podstawowych funkcji zastosowania tej technologii w lampach hybridRED to pobudzanie fibroblastów do produkcji: kolagenu, elastyny, włókien istoty międzykomórkowej, glikoprotein i glukozaminy. Główny wpływ na ludzkie ciało to:

 • polepszenie jędrności i elastyczności skóry
 • redukcja zmarszczek i rozstępów
 • zapobieganie wypadaniu włosów
 • spowolnienie starzenia się skóry

Fale o długości od 550nm do 1000nm aktywują mitochondrialny enzym Oksydazy Cytochromu C, który bierze udział w produkcji nośnika energii chemicznej używanej w metabolizmie komórki – ATP Adenozyno-5′-trifosforan – odpowiedzialnego za:

 • regulację ciśnienia krwi
 • poprawę ukrwienia naczynek
 • regenerację uszkodzonych komórek

Dodatkowe właściwości lampy hybrydowej:

 • zwalczanie stanów zapalnych
 • przyspieszenie metabolizmu
 • wzmocnienie układu odpornościowego
 • zmniejszenie uczucia stresu i zmęczenia